Stuer-Egghe BVBA hecht het grootste belang aan het correct omgaan met uw persoonlijke informatie. Het is een evidentie dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwen worden behandelt.

Wij bieden aan de hand van ons privacy beleid een volledige transparantie over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan. Hierbij volgen wij de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese wetgeving op de privacy (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018.

Dit privacy beleid (laatste update: 11/06/2018) is van toepassing op de activiteiten en website van Stuer-Egghe BVBA, Industriepark Noord 17a, 9100 Sint-Niklaas, België.

Verwerking van uw gegevens

Stuer-Egghe behandelt in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens met betrekking op natuurlijke personen, deze vallen onder het kader van de AVG (GDPR) wetgeving. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij individuele gegevens die aan een persoon kunnen gelinkt worden.

Gegevens verzameld in een professioneel kader

In het kader van het tot stand komen van een overeenkomst of samenwerking zal Stuer-Egghe volgende gegevens verwerken: uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummers. Als bedrijf zal dit uitgebreid worden tot de wettelijk benodigde informatie die vereist is om u op een correcte manier te behandelen als klant en te kunnen factureren.
De bijkomende gegevens die wij opvragen zijn uw BTW nummer, adresgegevens en eventueel andere informatie met betrekking tot uw bedrijf die er voor zorgt dat wij op een correcte manier met u kunnen samenwerken.
Deze informatie wordt in bepaalde gevallen intern gedeeld bijvoorbeeld als een vertegenwoordiger persoonlijk bij u op bezoek dient te komen om een probleem op te lossen of diensten van ons aan te bieden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens verzameld via onze website

De Stuer-Egghe website beschikt over een beveiligde verbinding. Alle informatie van en naar onze server wordt versleuteld verzonden dankzij het gebruik van een SSL certificaat. Op onze website heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met Stuer-Egghe, aan de hand van een contactformulier.
De gegevens die u hier achterlaat (uw naam, bedrijf, e-mail adres, telefoonnummer, land) worden door ons bewaard in een databank voor latere referentie met betrekking tot uw initiele vraag. Het is mogelijk dat in het kader van uw aanvraag bijkomende gegevens worden gevraagd, met het doel uw vraag nog beter te kunnen behandelen.

Gegevens verwerkt via derden

Stuer-Egghe zal in geen geval uw gegevens verkopen of doorgeven aan derde partijen. Het kan voorvallen dat wij beroep doen op een externe gegevensverwerkende partij, dit in het kader van het succesvol voltooien van een opdracht op uw aanvraag. Mochten wij zelf beroep moeten doen op de dienstverlening van een externe partner voor het leveren van bepaalde diensten en/of producten (voorbeelden zijn technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen, consulting) dan zien wij er streng op toe dat deze derde partijen ons privacy beleid naleven en in regel zijn met de Europese wetgeving op de privacy.
In geen geval zullen wij persoonlijke informatie doorgeven aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces. Mocht het toch voorvallen dat wij uw gegevens dienen door te geven aan een partij buiten ons productieproces, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.
Verder dienen wij eveneens aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en dienen wij de wettelijke instanties van informatie te voorzien, mocht hier naar gevraagd worden.

Hoe worden uw gegevens bewaard

Gegevens verwerkt in onze onderneming worden intern bewaard op een beveiligde server met beperkte toegang voor een gelimiteerd aantal personeelsleden.
Gegevens verzonden via de website worden bewaard op beveiligde servers bij onze cloud service provider.

Wijziging van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en aanpassing of correctie van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Voor een aanvraag tot wijziging kan u contact opnemen met onze bedrijf via info@stuer-egghe.be.

Verwijderen van uw gegevens

U kan ons steeds vragen deze gegevens te verwijderen. Als u wenst dat uw gegevens uit onze bestanden verwijdert worden kan u contact opnemen met onze bedrijf via info@stuer-egghe.be.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren voor een vastgelegde wettelijke termijn, bvb. in het kader van onze fiscale en juridische verplichtingen.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze gebruiken wij om bepaalde voorkeuren van u te bewaren en uw ervaring bij het gebruik van onze website aangenamer te maken. Daarnaast maakt onze website eveneens gebruik van een tracking cookie van Google Analytics, een rapportage tool die ons toelaat om het aantal bezoekers op te volgen en inzicht te krijgen in de gebruikservaring van onze bezoekers zodat wij onze website kunnen verbeteren. De tracking cookie van Google Analytics valt onder het privacy beleid van Google.
U kan zelf ten allen tijde deze cookies verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Zowel onze bedrijfsactiviteiten als het wettelijk kader rond omgaan met privacy en uw gegevens kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Dit kan leiden tot een aangepast privacybeleid voor ons bedrijf. Wij raden u dan ook aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons aan de hand van onderstaande gegevens.

Stuer-Egghe BVBA
Industriepark Noord 17a
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: +32 (0)3 766 04 04
Fax: +32 (0)3 777 77 30

E-mail : info@stuer-egghe.be

BTW BE 0452.831.236

© 2018 Stuer-Egghe - Privacy beleid